Elektronikos pramonė

Pradinis / Veiklos sritis / Elektronikos pramonė

Daugiau kokybės ir saugumo su Arionex technologijomis

Elektronikos pramonėje vanduo yra naudojamas technologiniuose procesuose. Vandens kokybė įtakoja gaminių kokybę. Arionex siūlo kompleksą sprendimų, užtikrinančių automatizuotą bei kontroliuojamą reikiamų parametrų vandens paruošimą, leidžiantį užtikrinti efektyvią gamybą.

Technologija

Vanduo yra naudojamas puslaidininkių gamybos procese. Naudojamo vandens kokybė – giliai nudruskintas vanduo. Priklausomai nuo žalio vandens kokybės, naudojamos įrangos, aplinkosaugos bei technologinių reikalavimų, Arionex suprojektuoja individualų sprendimą, leidžiantį optimaliais kaštais pasiekti vandens kokybinius parametrus. Vandens paruošimui gali būti naudojamas municipalinis ar gręžinių vanduo

Naudojami produktai ir technologijos:

 • Mechaninė filtracija – Arionex MF
 • Ultrafiltracija – Arionex UF
 • Atvirkštinė osmozė – Arionex RO
 • Elektrodejonizacija giliam vandens nudruskinimui – Arionex EDI
 • Vandens minkštinimas, nudruskinimas – Arionex IX
 • Geležies, mangano šalinimo įranga – Arionex F
 • Vandens kokybės kontrolės sistema – Arionex A
 • Dezinfekcija ir TOC sumažinimas – Arionex UV

Nuotėkų valymas

Surinktos gamybos proceso nuotėkos yra užterštos gamyboje naudojamomis cheminėmis medžiagomis. Šių medžiagų patekimas į nuotėkų tinklus nėra leidžiamas, dėl to nuotėkos yra neutralizuojamos, pašalinami kenksmingi aplinkai elementai.

Naudojami produktai ir technologijos:

 • Vandens skaidrinimo sistema Arionex C
 • Vandens apdirbimo reagentais sistema – Arionex DS
 • Vandens kokybės kontrolės sistema – Arionex A

Arionex sprendimų privalumai

Vandens kokybiniai parametrai:

 • Arionex RO ir Arionex EDI leidžia pasiekti 18 MOhm vandens varžą
 • Speciali vandens paskirstymo ir saugojimo sistema leidžia išlaikyti šią aukštą vandens kokybę nepakitusią, kol ji pasiekia vartotoją

Patikimumas:

 • Naudojama tik pasaulyje pripažintų gamintojų medžiagos ir komponentai
 • Arionex sprendimai projektuojami su didesne inžinerine atsarga
 • Automatizuotas valdymas minimizuoja žmogaus klaidos riziką

Mažesnės eksploatacijos išlaidos:

 • Automatizuotas valdymas reikalauja mažiau žmogiškųjų resursų
 • Optimaliai parinkti sprendimai užtikrina mažesnes įrenginių prastovas, maksimizuoja eksploatacijos laiką bei užtikrina minimalius energijos nuostolius
 • Mažesnės išlaidos reagentams dėl tinkamo parinkimo ir automatinio dozavimo

Kompaktiškas įrenginių dizainas:

 • Kompaktiškai suprojektuoti įrenginiai užima mažiau vietos.

Automatizuotas proceso valdymas su Arionex A:

 • Arionex A procesų valdymas apjungia PLC, SCADA bei nuotolinės įrenginių kontrolės sprendimus. Arionex A komunikuoja su kitais įrenginiais per standartizuotus ETHERNET, PROFIBUS, MODBUS protokolus ir suteikia galimybę valdyti įrangą per Wi-Fi ryšį bei panaudojant mobilius įrenginius.