Arionex C
vandens skaidrinimas

Pradinis / Produktai / Arionex C

Paskirtis

Arionex C įrenginys skirtas vandens nuskaidrinimui – netirpių dalelių pašalinimui, organikos bei silikatų sumažinimui sedimentacijos būdu.

Taikymo sritys

Vandens skaidrinimas sedimentacijos būdu

Paskirtis – nusėsdinti netirpias daleles, organinius junginius, silikatus, kietumo jonus. Naudojami sėsdintuvai, su lameliniais separatoriais. Netirpių dalelių sėsdinimo proceso pagreitinimui naudojami koaguliantai ir flokuliantai. Kietumo jonų šalinimui naudojamas kalkių pienas. Naudojama paviršinio vandens paruošimui, prieš tolimesnes valymo sistemas, nuotėkų valymo proceso sudėtinė dalis, ekonomaizerių dūmų kondensatų valymo sistemos sudėtinė dalis.

Perpumpuojamos vandens kokybė Paviršinis, nuotėkos, kondensatai
Įrenginio našumas 1-650m3/h *projektuojamos sistemos našumas neribojamas