Arionex IX Fertarex
Arionex IX Fertarex

Pradinis / Produktai / Arionex IX Fertarex

Paskirtis

Arionex IX Fertarex yra speciali amonio nitrato koncentravimo beatliekinė (Zero Discharge Liquid – ZLD) technologija, naudojama trąšų gamyboje.

Taikymo sritys

Naudojama katijonito ir anijonito specialios paskirties dervos. Paskirtis – sukoncentruoti amonio nitrato tirpalą, tinkamą grąžinti į gamybą pagaminti nudruskintą vandenį, tinkamą naudoti garo katilų maitinimui. Proceso metu vanduo filtruojamas per katijonitinę įkrovą, kurioje NH4 katijonai pakeičiami į H jonus, po to vanduo filtruojamas per anijonitinę įkrovą, kurioje NO3 anijonai yra pakeičiami OH jonus. Regeneracijos procese išsikiriamas 18-20% amonio nitrato tirpalas. Paskutinėje filtravimo pakopoje, vandens giliam nudruskinimui (angl. polishing) naudojamas maišytų jonitinių dervų filtras. Pasibaigus įkrovos imlumui, katijonitinė įkrova yra regeneruojama su HNO3 rūgštiniu tirpalu, anijonitinė derva yra regenruojama su NH4 tirpalu. Procesui taikoma efektyviausia trumpo ciklo suspaustų sluoksnių priešpriešinės regeneracijos technologija. Naudojama kondensato iš amonio nitrato gamybos proceso perdirbimo į naudojamos kokybės vandenį ir NH4NO3 18-20% tirpalą, kuris grąžinamas į gamybos procesą.

Paduodamo kondensato kokybė 0,6-6 g/l NH4NO3, 0,6-1,5 g/l NH3
Paruošto vandens elektrinis laidumas iki 0,1 mikroS/cm
Modulio našumas 30 – 250 m3/h. *projektuojamos sistemos našumas neribojamas