Paslaugos

Pradinis / Paslaugos

Konsultacijos

Kompanija Arionex teikia konsultacijas visais vandens paruošimo klausimais. Jeigu jūs naudojate tam tikras technologijas ar gaminate produktą, kuriam reikalingas tam tikros kokybės vanduo, jeigu jūs norite sutaupyti vandenį ar padidinti efektyvumą, klauskite mūsų ekspertų ir mes visada rasime optimalų sprendimą. Mes atliksime visus reikiamus tyrimus, pasinaudodami mūsų laboratorijos pajėgumais ir pasiūlysime reikiamas technologijas bei planą jų įgyvendinimui, pritaikytą jūsų individualiam poreikiui. Taip pat suskaičiuosime efektyvumą ir ekonominę naudą.

Arionex Consulting
Arionex Project Management

Vandens paruošimo sistemų projektavimas

Arionex atlieka vandens paruošimo sistemų projektavimo darbus. Pasinaudodami mūsų laboratorijos tyrimų rezultatais, technologinių procesų žiniomis, įvertinę naudojamą gamybos įrangą bei specifinius kliento reikalavimus, mes suprojektuojame vandens paruošimo sistemą, užtikrinančią reikalaujamus vandens paruošimo parametrus. Taip pat mes suskaičiuojame visus įrangos gamybos, diegimo bei eksploatacinius kaštus. Klientui pateikiame vandens paruošimo įrangos projektą, sąmatą ir detalų vandens paruošimo įrangos gamybos bei diegimo planą.

Įrangos gamyba

Kompanija Arionex buvo įkurta Šveicarijoje, taikančioje ypač aukštus gamybos standartus. Todėl Arionex įrangos gamyboje naudoja tik aukštos kokybės sertifikuotas medžiagas ir komponentus, o visi pagrindiniai naudojami komponentai yra pagaminti Šveicarijoje bei Vokietijoje. Visa įranga prieš įdiegiant yra surenkama ir išbandoma mūsų gamykloje. Tikslus planavimas bei projektavimas, kruoščiai parinkti komponentai, standartizuotas įrangos gamybos bei kokybės užtikrinimo procesas, sertifikuoti specialistai bei įdiegtos ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 kokybės vadybos sistemos užtikrina įrangos kokybę bei reikiamus vandens paruošimo parametrus.

Arionex Manufacturing
Arionex Equipment Design

Vandens paruošimo proceso automatizavimas

Vandens paruošimas yra sudėtingas, iš daugelio žingsnių susidedantis procesas, priklausantis nuo daugelio veiksnių. Sklandžiam įrangos darbui užtikrinti reikalingas nuolatinis įrangos būklės ir įvairių įrangos bei ruošiamo vandens parametrų stebėjimas bei reikiamų darbo režimų palaikymas. Todėl Arionex teikiami įrengimai yra automatizuoti. Kadangi vandens ruošimas paprastai yra didesnio gamybinio proceso dalis, Arionex įranga lengvai integruojama su kitomis sistemomis. Patogumui ir operatyvumui užtikrinti, mūsų įrangą galima stebėti ir valdyti nuotoliniu būdu.

Įrangos aptarnavimas

Arionex specialistai atlieka garantinį ir pogarantinį įrangos aptarnavimą. Mūsų siūlomas nuotolinis įrangos monitoringas užtikrina darbinių parametrų stebėjimą realiu laiku, kas užtikrina maksimaliai greitą reakciją į bet kokius vandens ruošimo proceso parametrų neatitikimus. Atlikę operatyvią analizę ir nustatę neatitikimų priežastis, informuojame kliento personalą, pateikiame pasiūlymus proceso koregavimui ir kartu padedame priimti sprendimus. Esant automatikos gedimams, daugeliu atveju juos gebame pataisyti nuotoliniu būdu, kas leidžia eksploatuoti įrangą iki atvykstant specialistui. Aptikus mechaninį gedimą, Arionex specialsitai atvyks į objektą ir sutvarkys gedimus per sutartyje numatytą laiką.

Membraninių įrenginių priežiūra

Arionex atlieka membraninių įrenginių membranų cheminius plovimus kliento objektuose arba savo gamybinėse patalpose, pakeičiant membranas kliento įrengimuose laikinomis membranomis.

Arionex Service

Technologinių procesų bandymo įrangos gamyba ir bandymai

Esant ypač sudėtingoms sąlygoms, mūsų inžinieriai sukuria mažos apimties, bandymams skirtus įrenginių kompleksus bei atlieka bandymus. Bandymų metu patikrinamos galimų naudoti technologijų veikimo sąlygos, nustatomi eksploataciniai kaštai. Remiantis bandymų rezultatais yra parenkamos tinkamiausios technologijos. Bandymų įranga yra surenkama iš jau paruoštų standartinių įrengimų. Tai leidžia atlikti bandymus per trumpiausią laiką.

Trumpalaikė įrangos nuoma

Arionex kompanija turi paruoštų filtracijos, minkštinimo, atvirkštinės osmozės įrengimų, kurių našumas 0,5 – 1 m3/h, skirtų trumpalaikei nuomai. Jeigu jums reikia išvalyti tam tikrą kiekį vandens, užpildyti sistemas valytu vandeniu arba sugedo šiuo metu naudojama vandens ruošimo įranga, Arionex specialistai per trumpiausią laiką pristatys, suderins ir paleis paruoštą įrangą, kas leis sutaupyti brangų laiką ir investicijas, reikalingas įrangai įsigyti.

Arionex Equipment Lease