Arionex IX
joniniai mainai

Pradinis / Produktai / Arionex IX

Minkštinimas

Paskirtis – pašalinti vandens kietumo druskas (Ca ir Mg). Naudojama stipriarūgštinio katijonito derva. Proceso metu vanduo filtruojamas per įkrovą, kurioje Ca ir Mg jonai yra pakeičiami į Na jonus. Pasibaigus įkrovos imlumui, ji yra regeneruojama su NaCl arba KCl tirpalu. Naudojama pramoninio vandens, naudojamo gamybiniuose procesuose paruošimui.

Paduodamo vandens kokybė Paviršinis (apdorotas ultrafiltracijos membranomis), municipalinis, gręžinių – neturintis geležies, mangano kietumo jonų (arba apdorotas reagentais)
Paruošto vandens kietumas 0,02 mg-ekv/l (meq/l) arba 0,005 mg-ekv/l (meq/l) – naudojant suspaustų sluoksnių priešpriešinės regeneracijos technologiją. Esant žemesniems kokybės reikalavimams, vandens kokybė sureguliuojama skiedimo/sumaišymo būdu.
Standartinio minkštinimo vieno filtro našumas 1 m3/h – 200m3/h. *projektuojamos sistemos našumas neribojamas

Nudruskinimas

Paskirtis – nudruskinti vandenį. Naudojama silpnarūgštinio/stipriarūgštinio katijonito ir silpnabazinio/stipriabazinio anijonito dervos. Proceso metu vanduo filtruojamas per katijonitinę įkrovą, kurioje katijonai pakeičiami į H jonus, po to vanduo filtruojamas per anijonitinę įkrovą, kurioje anijonai yra pakeičiami OH jonus. Pasibaigus įkrovos imlumui, katijonitinė įkrova yra regeneruojama su HCl arba H2SO4 rūgštiniu tirpalu, anijonitinė derva yra regenruojama su NaOH šarminiu tirpalu. Procesui taikoma efektyviausia suspaustų sluoksnių priešpriešinės regeneracijos technologija. Naudojama pramoninio vandens, naudojamo gamybiniuose procesuose paruošimui.

Paduodamo vandens kokybė Paviršinis (nuskaidrintas skaidrintuvuose ar apdorotas ultrafiltracijos membranomis), municipalinis, gręžinių.
Paruošto vandens elektrinis laidumas iki 2,5 mikroS/cm
Vienos technologinės linijos našumas 5 m3/h – 250m3/h. *projektuojamos sistemos našumas neribojamas

Organikos šalinimas

Paskirtis – pašalinti organinus junginius iš vandens. Naudojama anijonitinė derva. Proceso metu vanduo filtruojamas per įkrovą, kurioje organiniai junginiai šalinami adsorbcijos/joninių mainų principu. Pasibaigus įkrovos imlumui, ji yra regeneruojama su NaCl ir NaOH tirpalu. Naudojama pramoninio vandens, naudojamo gamybiniuose procesuose paruošimui.

Paduodamo vandens kokybė Paviršinis (nuskaidrintas skaidrintuvuose ar apdorotas ultrafiltracijos membranomis), municipalinis, gręžinių, – neturintis geležies, mangano jonų.
Standartinio minkštinimo vieno filtro našumas 1 m3/h – 50 m3/h *projektuojamos sistemos našumas neribojamas

Boro šalinimas

Paskirtis – pašalinti boro junginius iš vandens. Naudojama anijonitinė derva. Proceso metu vanduo filtruojamas per įkrovą, kurioje boro junginiai šalinami joninių mainų principu. Pasibaigus įkrovos imlumui, ji yra regeneruojama su NaCl , HCl, NaOH tirpalais. Naudojama geriamo vandens paruošimui.

Paduodamo vandens kokybė Jūros nudruskintas vanduo, gręžinių, – neturintis geležies, mangano jonų. 
Standartinio minkštinimo vieno filtro našumas 1 m3/h – 50 m3/h *projektuojamos sistemos našumas neribojamas

Šarmingumo šalinimas

Paskirtis – sumažinti šarmingumą (CaHCO3, MgHCO3). Naudojama silpnarūgštinio katijonito derva. Proceso metu vanduo filtruojamas per įkrovą, kurioje Ca ir Mg jonai yra pakeičiami į H jonus. Reakcijos metu išsiskiria angliarūgštė, kuri pašalinama degazatoriumi. Pasibaigus įkrovos imlumui, ji yra regeneruojama su HCl arba H2SO4 tirpalu. Naudojama pramoninio vandens, naudojamo gamybiniuose procesuose paruošimui, dažnai naudojama alaus gamyboje.

Paduodamo vandens kokybė Paviršinis (nuskaidrintas skaidrintuvuose ar apdorotas ultrafiltracijos membranomis), municipalinis, gręžinių, – neturintis geležies, mangano jonų.
Paruošto vandens šarmingumas 0 – 2 mg-ekv/l (meq/l)
Vienos technologinės linijos našumas 1 m3/h – 150 m3/h *projektuojamos sistemos našumas neribojamas

Nudruskinimas su Arionex IX Multrex

Paskirtis – nudruskinti vandenį. Naudojama silpnarūgštinio/stipriarūgštinio katijonito ir silpnabazinio/stipriabazinio anijonito dervos. Proceso metu vanduo filtruojamas per katijonitinę įkrovą, kurioje katijonai pakeičiami į H jonus, po to vanduo filtruojamas per anijonitinę įkrovą, kurioje anijonai yra pakeičiami OH jonus. Paskutinėje filtravimo pakopoje, vandens giliam nudruskinimui (angl. polishing) naudojamas didelio greičio stipriarūgštinio katijonito filtras. Pasibaigus įkrovos imlumui, katijonitinė įkrova yra regeneruojama su HCl arba H2SO4 rūgštiniu tirpalu, anijonitinė derva yra regenruojama su NaOH šarminiu tirpalu. Procesui taikoma efektyviausia suspaustų sluoksnių priešpriešinės regeneracijos technologija. Naudojama pramoninio vandens, naudojamo gamybiniuose procesuose paruošimui.

Paduodamo vandens kokybė Paviršinis (nuskaidrintas skaidrintuvuose ar apdorotas ultrafiltracijos membranomis), municipalinis, gręžinių
Paruošto vandens elektrinis laidumas iki 0,056 mikroS/cm
Vienos technologinės linijos našumas 5 m3/h – 250m3/h. *projektuojamos sistemos našumas neribojamas

Gilus nudruskinimas su Arionex IX Mixcat

Paskirtis – nudruskinti vandenį. Naudojama stipriarūgštinio katijonito ir stipriabazinio anijonito dervos. Proceso metu vanduo filtruojamas per sumaišytą katijonitinę ir anijonitinę įkrovą, kurioje katijonai pakeičiami į H jonus, o anijonai yra pakeičiami OH jonus. Pasibaigus įkrovos imlumui, katijonitinė ir anionitinė įkrovos yra atskiriamos, katijonitinė įkrova yra regeneruojama su HCl arba H2SO4 rūgštiniu tirpalu, anijonitinė derva yra regenruojama su NaOH šarminiu tirpalu. Gera išvalyto vandens kokybė garantuojama dėl specialios filtro konstrukcijos, leidžiančios išvengti kryžminio dervų užteršimo regenerantais (angl. crosscontamination). Naudojama pramoninio vandens, naudojamo gamybiniuose procesuose paruošimui.

Paduodamo vandens kokybė Nudruskintas vanduo arba kondensatas, elektrinis laidumas 40 mikroS/cm
Paruošto vandens elektrinis laidumas iki 0,056 – 0,1 mikroS/cm
Vienos technologinės linijos našumas 1 m3/h – 200m3/h. *projektuojamos sistemos našumas neribojamas