Arionex A
vandens kokybės kontrolės ir valdymo sistema

Pradinis / Produktai / Arionex A

Paskirtis

Arionex A kokybės kontrolės ir valdymo sistema skirta technologinių įrenginių automatiniam valdymui, komunikacijai su išoriniais įrenginiais, vandens parametrų kontrolei ir analizavimui bei įrangos darbo optimizavimui.

Taikymo sritys

Kokybės kontrolės sistemą sudaro kontrolės prietaisų visuma, tokių kaip debito, slėgio, lygio matavimo prietaisai, vandens kokybės parametrų matavimo prietaisai (kietumo, elektrinio laidumo, pH, deguonies, natrio, silikatų, nitratų, Chloro, ORP). Matavimo prietaisai registruoja ir perduoda išmatuotus parametrus į valdymo sistemą.

Valdymo sistema registruoja ir analizuoja kokybinius proceso parametrus, atlieka automatinio įrangos valdymo funkciją, perduoda aukštesnio lygio valdymo sistemai informaciją apie sistemos darbą, pokyčius, reikalingas patikras ar techninę priežiūrą.